جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي و پياده سازي ماژول پخش بار متقارن شبكه توزيع برق در نرمافزار DMSمبتني بر مدل استاندارد CIM

تحليل پخشبار متقارن, يكي از ماژولهاي بسيار مهم نرمافـزار... read more

Post

مدلسازي شبكه توزيع نيروي برق شمال غرب تهران با استفاده از استاندارد CIM

امروزه مدل داده CIMبه عنـوان يـك مـدل داده اسـتاندارد از طرف شركت IECعرضه شده […]

read more

Post

طرح يك پردازشگر توپولوژي براي سامانههاي مديريت انتقال و توزيع نيرو

در اين مقاله كه به تحليل و طراحي يك واحد پردازشگر توپولوژي اختصاص دارد، […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads