جست و جو مقالات

دسته بندی

مطالعه اثر همجواري خطوط 132kvو 20 kvدر منطقه عسلويه

خط 132 kvمنطقه عسلويه كـه بـه صـورت خـط هـوايي بـا دكلهاي تلسكوپي... read more

Post

انتخاب بهينه آرايش كابل و نحوه زمين كردن غلاف به منظور كاهش تلفات و افزايش عمر كابل

نمايدنصب ناصحيح كابلهاي فشارقوي باعث گردش جريان در غلاف كابلهاي فشار قوي Sheathمي گردد […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads