جست و جو مقالات

دسته بندی

معرفي و تحليل سيستم جديد اندازهگيري ميزان مصرف انرژيِ AMI

در اين مقاله سيستم جديد اندازهگيري ميزان مصرف انرژي كه منجر... read more

Post

سيستم قرائت خودكار كنتور با استفاده از سرويس پيام كوتاه

در سال هاي اخير تحقيقات گسترد هاي در جهت قرائت خودكار كنتور (AMR) صورت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads