جست و جو مقالات

دسته بندی

مقايسه توربينهاي بادي گيربكسدار و بدون گيربكس و پيشنهاد گزينه مناسب براي كشور

در راستاي انجام پروژة ملي طراحي و سـاخت تـوربين بـادي مگـاواتي... read more

Post

مطالعة موردي، بررسي اثر عيوب گيربكس بر عملكرد توربين بادي و ميزان اثربخشي هريك از راهكارهاي اصلاحي بر بهبود آن

توربين بادي 25كيلوات تمام خودكار ساخته شده توسط پژوهشگاه نيرو، پس از نصب اوليه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads