جست و جو مقالات

دسته بندی

تاثير نانو گل گونه هاي گاما آلومينا بر تراوايي غشاي جذب گاز جهت حذف COR2

جداسازي گازهاي COR2 R/CHR4 Rو COR2 R/NR2 Rنقش خيلي مهمي در محيط زيست... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads