جست و جو مقالات

دسته بندی

شناسایی بر-خط ديناميک عضله-مفصل زانوی فرد فلج در شرايط غيرايزومتريک در تحريکهای طولانی مدت با استفاده از شبکههای عصبی بازگشت

در اين تحقيق يک روش شناسايي مبتنی بر شبکه های عضله عصبی مصنوعی،... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads