جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي ديناميكي و پيش بيني دامنه گالوپينگ عمودي و پيچشي در خطوط هوايي

يكي از نوسانات مكانيكي خطوط انتقال نيروي هوايي ، گالوپينگ... read more

Post

مدلسازي گسترده نوسانات گالوپينگ خطوط هوايي انتقال انرژي با استفاده از شبيه سازي و آناليز معادلات مشتقات جزيي

يكي از پارامترهاي بسيار مهم در طراحي خطوط انتقال نيـرو، نوسانات مكانيكي مي باشد […]

read more

Post

طراحي و ساخت دمپر TDDبا هدف رفع معضلات خطوط انتقال نيرو در برابر پديده گالوپينگ

با توجه به بررسيهاي انجام گرفته برروي تعدادي از خطوط شبكه انتقال انرژي ايران […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads