جست و جو مقالات

دسته بندی

محاسبه سهم گاز طبيعي در قيمت برق مصرفي دو كشور ايران و آمريكا در سال 2006 -1385

موضــوع ايــن مقالــه محاســبه ســهم گــاز طبيعــي مصــرفي... read more

Post

بهره برداري از نيروگاه هاي حرارتي درشرايط پيك زمستاني گاز با در نظر گرفتن محدوديت هاي شبكه انتقال گاز و تلفات انرژي دو شبكه گاز و برق

افزايش چشمگير توليد برق از گاز طبيعي تبعـات ويـژه اي را براي دو صـنعت […]

read more

Post

بررسي عملكرد سيستم فيلتراسيون گاز دريكي از نيروگاه هاي سيكل تركيبي كشور

نيروگاه مورد بررسي شامل دو واحد گازي با قدرت نامي هر واحد 123,5مگاوات ويك […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads