جست و جو مقالات

دسته بندی

ارائۀ الگوریتمی به منظور بهینه سازي تعداد و محل مانیتورهاي کیفیت توان

این مقاله، پیکربندي مانیتورینگ کیفیت توان بهینه اي، که... read more

Post

ارائۀ الگوریتمی به منظور بهینه سازي تعداد و محل مانیتورهاي

این مقاله، پیکربندي مانیتورینگ کیفیت توان بهینه اي، که با حداقل تعداد مانیتورها، قادر […]

read more

Post

سیستم هوشمند بررسی خودکار پدیده هی کیفیت توان الکتریکی

در این مقاله یک سیستم هوشمند جهت بررسی خودکار سیگنال های اعوجاجی کیفیت توان […]

read more

Post

بررسی بهبود کیفیت توان در سیستم های توزیع با استفاده از ادوات CUSTOM POWER

بکارگیری ادوات الکترونیک قدرت برای بهبود سیستم های انتقال انرژی، تحت مفهوم سیستم های […]

read more

Post

ارائه یک الگوریتم جدید برای شناسایی هار مونیک ها

هارمونیک ها از متداولترین اغتشاشات کیفیت توان در شکه برق هستند به علت آسیب […]

read more

Post

ارائه روش جدید جهت محاسبه فلیکر ولتاژ به منظور بهبود کیفیت توان

فلیکر ولتاژ مسئاله ای است که از زمان به کار گیری بارهای غیر خطی […]

read more

Post

بررسی اثر تولیدات پراکنده بر تلفات و THD شبکه زنجان بوسیله نرم افزار Digsilent

با توجه به نیاز روز افزون به تولید برق و نصب نیروگاهها و نیز […]

read more

Post

جزیره هاي انرژي و احتمال استفاده از آنها در آینده شبکه هاي توزیع

در شبکه هاي توزیع مدرن، تکنولوژي هاي تولید توزیع شده (Distributed Generation) پدیدار می […]

read more

Post

بهبود کیفیت توان با کنترل ولتاژ-جریان اینورتر در ریزشبکه

در این مقاله یک روش کنترلی ولتاژ – جریان براي اینورتر متصل به ریزشبکه […]

read more

Post

بررسی تاثیر هماهنگی ادوات حفاظتی بر مشخصه کاهش ولتاژ شبکه توزیع برق

در این مقاله با استفاده از مقاله ATP عملکرد شبکه توزیع در هنگام وقوع […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads