جست و جو مقالات

دسته بندی

كنترل مقاوم سازه يك درجه آزادي با رفتار غيرخطي

كنترل پاسخهاي سازه تحت بارهاي ديناميكي ناشي از عوامل طبيبعي... read more

Post

كنترل مقاوم سازه يك درجه آزادي با رفتار غيرخطي

كنترل پاسخهاي سازه تحت بارهاي ديناميكي ناشي از عوامل طبيبعي در دهههاي اخيرموضوع تحقيق […]

read more

Post

طراحي چند كنترل كننده مقاوم سيستم حلقه اسكن جستجوگر

در اين مقاله كنترل كننده هاي مقاوم از چند روش براي حلقه اسكن جستجوگر […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads