جست و جو مقالات

دسته بندی

شبکه عصبی تکاملی

شبکه هاب عصبی اگر چه دارای محدودیت هایی میباشند ولیکن برای... read more

Post

طراحی شبکه گسترده بصورت خودکار با در نظر گرفتن پارامتر های کیفیت سرویس با آلگوریتم ژنتیک

یکی از بخشهای مهم طراحی شبکه طراحی منطقی میباشد در این مرحله طراح برای […]

read more

Post

طراحی یک فیلتر پایین گذر به کمک الگوریتم ژنتیک و هوش جمعی و مقایسه این دو روش بهینه سازي نوین

در این مقاله الگوریتم ژنتیک وروش هوش جمعی را بعنوان روشهاي نوین بهینه سازي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads