جست و جو مقالات

دسته بندی

نقش UPFC به عنوان یکی از موثرترین ادوات FACTS در کاهش تلفات خطوط انتقال

بحث کاهش تلفات در سیستم های قدرت، بحث بسیار مهم و از حیث... read more

Post

آلگوريتم جديدي براي تعيين مسير بهينه جريان ايجاد شده توسط خازن به منظور يافتن اندازه، تعداد و مکان بهينه خازنها در شبکه هاي توزيع شعاعي

کــاهش تلفــات RI 2در سيســتم هــاي توزيــع بــراي افــزايش بــازده تــوان تحـ يلي بســيار […]

read more

Post

آلگوريتم جديدي براي تعيين مسير بهينه جريان ايجاد شده توسط خازن به منظور يافتن اندازه، تعداد و مکان بهينه خازنها در شبکههاي توزيع شعاعي

کــاهش تلفــات RI 2در سيســتم هــاي توزيــع بــراي افــزايش بــازده تــوان تحـ يلي بســيار […]

read more

Post

طرح تجدید آرایش فیدر در شبکه توزیع جهت کاهش تلفات

سیستم توزیع بدلیل هزینه سرمایه گذاری بالا و متکثر و نیز اتصال بلا واسطه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads