جست و جو مقالات

دسته بندی

تشخيص خطاي خروج از مركزيت استاتيكي روتور در ژنراتور سنكرون قطب برجسته مبتني بر مونيتورينگ ولتاژ محور به كمك شبكه عصبي

در اين مقاله روشي نوين بـراي تشـخيص خطـاي خـروج از مركزيت... read more

Post

تأثير مسدود شدن كانالهاي حامل آب خنك كن شينه بر بارگيري از ژنراتور

به منظور بررسي اثر مسدود شدن كانالهاي آب در شـينه هـاي ژنراتور بر افزايش […]

read more

Post

بررسي وضعيت عايقي با استفاده از تست آناليز جريان پلاريزاسيون و ديپلاريزاسيون روي ژنراتور واحد 3نيروگاه قم

يكي از روشهاي بسيار موثر براي تعيين كيفيت و خواص الكتريكي مواد و سيستمهاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads