جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي تاثير تغيير پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون بر رفتار حالت گذراي اتصال كوتاه آن

هدف از اين مقاله بررسي تاثير تغييرات پارامترهاي الكتريكي... read more

Post

شناسايي غيرخطي ژنراتور سنكرون با استفاده از مدل همراشتاين

اين مقاله، روش جديدي براي شناسايي ژنراتور سنكرون با استفاده از مدل همراشتاين و […]

read more

Post

تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون واحد كرافت نيروگاه يزد با استفاده از آزمايش افول جريان مستقيم و اعتبار سنجي با آزمايش درحين كار

در اين مقاله تئوري و روند انجام آزمايش افول جريان مستقيم و تخمين پارامترهاي […]

read more

Post

تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون نيروگاه شهيد رجايي بروش SSFR

در اين مقاله با استفاده از نتايج آزمايش SSFR كه بر روي يكي از […]

read more

Post

انتخاب بهينه اندازه محدودساز مقاومتي ابررسانا با درنظرگرفتن هماهنگي رله هاي جريان زياد و پايداري گذراي ژنراتور سنكرون

با حضور منابع تول يد پراكنده در شبكه توزيع مشكلاتي در هماهنگي ادوات حفاظتي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 73 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 26 downloads