جست و جو مقالات

دسته بندی

كنترل حداكثر توان توربين بادي سرعت متغير متصل به ژنراتور سنكرون مغناطيس دايم با بهره گيري از چاپر مجهز به سلف ابررسانا

در سالهاي گذشته با توجه به مزيتهـاي ژنراتـور سـنكرون آهن... read more

Post

كنترل حداكثر توان بدون سنسور در سيستم توربين بادي PMSG

در سالهاي گذشته با توجه به مزيتهاي ژنراتور سنكرون آهن رباي دائم PMSGاز جمله […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads