جست و جو مقالات

دسته بندی

توليدات پراكنده مبتني بر ژنراتور القايي با ملاحظات پايداري ولتاژ

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - توليدات پراكنده مبتني... read more

Post

ريز شبكه شامل واحدهاي توربين بادي با ژنراتور القايي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – ريز شبكه شامل واحدهاي توربين بادي […]

read more

Post

تنظيم ولتاژ و فركانس ژنراتور القايي خود تحريك با استفاده از جبرانساز

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – تنظيم ولتاژ و فركانس ژنراتور القايي خود […]

read more

Post

بررسي حالت جزيره شدگي منابع توليد پراكنده و حفظ شرايط پايدار سيستم با DSTATCOM

توليد توان از منابع توليد پراكنده و انرژيهاي نو بدليل مزاياي زياد و متنوع […]

read more

Post

بهبود پايداري گذرا در نيروگاههاي بادي سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزي

امروزه در مدار نگهداشتن نيروگاههاي بادي در هنگام وقوع اغتشاشات شبكه از اهميت خاصي […]

read more

Post

بررسي و شبيه سازي روشهاي پيشنهادي بهبود پايداري ديناميكي نيروگاه هاي بادي سرعت ثابت با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC

اخيرا موضوع پايدار نگهداشتن نيروگاههاي بادي در هنگام ايجاد اختلال در شبكه از اهميت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads