جست و جو مقالات

دسته بندی

مقايسه توربينهاي بادي گيربكسدار و بدون گيربكس و پيشنهاد گزينه مناسب براي كشور

در راستاي انجام پروژة ملي طراحي و سـاخت تـوربين بـادي مگـاواتي... read more

Post

كنترل توربين بادي با ژنراتور آسنكرون تغديه دوبل، براي كار در نقطه بازده ماكزيمم

مهمترين مزاياي توربينهاي سرعت متغير،افزايش توان توليدي، بهبود كيفيت توان ) (Power Qualityو كاهش […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads