جست و جو مقالات

دسته بندی

الگوریتم کلی برای تعیین آرایش و فرکانس زنجیرههای پیمایش مرزی با هدف کمینه کردن زمان برون آزمون رفتاری

قرار دادن ثباتهای پیمایش مرزی در چند زنجیره با فرکانسهای... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads