جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي و ساخت حسگر جريان پهن باند مبتني بر پيچك روگوفسكي و تقويت كننده ترانسامپدانس

در اين مقاله روش براي اندازهگيري جريان با پهناي باند بالا... read more

Post

ارائه روشي نوين در تفكيك پالسهاي تخليه جزئي در ترانسفورمرهاي قدرت

سيستمهاي عايقي ترانسفورمرها همواره در معرض تنشهاي متعددي از جمله شدت ميدانهاي الكتريكي بالاي […]

read more

Post

ارائه روشي نوين در تفكيك پالسهاي تخليه جزئي در ترانسفورمرهاي قدرت

سيستمهاي عايقي ترانسفورمرها همواره در معرض تنشهاي متعددي از جمله شدت ميدانهاي الكتريكي بالاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads