جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي عملكردي نمودار جريان – ولتاژ تك سل پيل سوختي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - مدلسازي عملكردي نمودار... read more

Post

تجزيه تحليل مسال انتقال حرارت معكوس جريان عبوري در يك پيل سوختي اكسيد جامد هموار

پيل هاي سوختي ابزارهاي الكترو شيميايي هستند كه امروزه از منابع مورد توجه توليد […]

read more

Post

مدلسازي و ارزيابي عملكرد يك پيل سوختي اكسيد جامد

پيل هاي سوختي پتانسيل بسيار خوبي جهت كاربرد در سيستم هاي پراكنده توليد قدرت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads