جست و جو مقالات

دسته بندی

كاهش شاخص Error of failureدر پستهاي فشار قوي با استفاده از منطق فازي

يكي از عوامل عمده تخريب عايقي تجهيزات الكتريكي در پستهاي... read more

Post

روشي جديد در محاسبه تسهيم جريان اتصال زمين در پستهاي فشار قوي براي تعيين دقيق پارامترهاي طراحي سيستم زمين

جريان اتصال به زمين وارد شده به سيستم زمين پست موردنظر، از مهمترين پارامترهاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads