جست و جو مقالات

دسته بندی

استفاده از تحريك لايه مرزي جهت بهبود فرايند خنك كاري پره هاي توربين

در اين مقاله بهبود فرايند خنك كاري پره هاي توربين با استفاده... read more

Post

بهينه سازي تحريك لايه مرزي با الگوريتم ژنتيك و كاربرد آن در خنك كاري پره هاي توربين

در اين مقاله توانايي طراحي و تعيين بهترين انتخاب بر اسـاس هدف مشخص در […]

read more

Post

آناليز دماي كاركرد پره توربين گاز و ارزيابي صحت آن با استفاده از تغييرات ريزساختاري

دماي كاركرد يك نمونه پره توربين گازي از جنس سوپرآلياژ IN 738LC در اين […]

read more

Post

بررسي و مقايسه عيوب قطعات مسير داغ 3 مدل مختلف توربين گازي در كشور

در مقاله حاضر پس از انتخاب 3 واحد گازي مختلف، با بررسي اطلاعات مربوط […]

read more

Post

شبيه سازي شوك هاي آئروديناميكي در گذرگاه پره هاي يك توربين به همراه يك شبكه تطبيقي براي تعيين موقعيت خطوط جريان در پايين دست لبه فرار

به منظور شبيه سازي شوك هاي آئروديناميكي در جريان گذر صوتي تراكم پذير از […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads