جست و جو مقالات

دسته بندی

حذف تداخل به صورت per toneدر سيستم هاي ADSL

تداخل همشنوايي ،١يكي از محدودكننده ترين عوامل در سيستم... read more

Post

روشي نوين جهت تعيين مكان خطا در خط انتقال به كمك تبديل موجك

در اين مقاله روشي نوين جهت تعيين مكان خطاي رخ داده در خط انتقـال، […]

read more

Post

روشي نوين جهت تشخيص خطاي امپدانس بالا به كمك تبديل موجك و شبكه عصبي

در اين مقاله روشي نوين براي تشخيص خطاي امپـدانس بـالا با استفاده از تبديل […]

read more

Post

كتاب Digital Signal Processing Using MATLAB for Students and Researchers

Author: John W. Leis Publisher: Wiley With its active, hands-on learning approach, this text […]

read more

Post

“تشخيص عيب گيربكس در موتورهاي القايي توسط تحليل سيگنال گشتاور بار با استفاده از تبديل موجك بسته اي*

توانائي تبديل موجك بستهاي WPTدر متمركز شدن بر روي يك ناحيه فركانسي خاص از […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads