جست و جو مقالات

دسته بندی

ارائه يک روش خطي جديد جهت تخمين حالت سيستمهاي توزيع

باتوجه به توسعه روز افزون اتوماسـيون سيـستمهـاي توزيع،... read more

Post

نقش UPFC به عنوان یکی از موثرترین ادوات FACTS در کاهش تلفات خطوط انتقال

بحث کاهش تلفات در سیستم های قدرت، بحث بسیار مهم و از حیث تحقیقاتی […]

read more

Post

كاربرد منطق فازي در مطالعات پخش بار شبكه خوزستان

محاسبه پخش بار يكي از اساسـي تـرين مـسائل در مهندسـي برق است. در مسئله […]

read more

Post

ارزیابی و بررسی تأثیرپذیری شاخصهای پایداری ولتاژ در الگوهای مختلف بارگذاری

پایداری ولتاژ همیشه مسألۀ مهمی در زمینۀ آنالیز پایداری سیستمهای قدرت بوده است. روشهای […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads