جست و جو مقالات

دسته بندی

روشي نو براي توزيع بهينه توان با استفاده از الگوريتم ژنتيك

توزيع بهينه توان يكي از مسايل كلاسيك سيستم هاي قدرت مي باشد.... read more

Post

كاربرد الگوريتم ژنتيك در پخش بار اقتصادي و پخش آلودگي براي توابع هزينه ناصاف با در نظر گرفتن محدوديتهاي شيب نيروگاه ها و محدوديتهاي عملي سيستم قدرت

در اين مقاله پخش بار اقتصادي بوسـيله الگـوريتم پيشـنهادي ژنتيك انجام شده است. براي […]

read more

Post

روشي جديد در رفع تراكم خطوط بكمك ضرائب حساسيت و تلفيق ژنراتورها

در بازار برق است، كه روشهاي مختلفي بـراي حـل آن ارائـه شده است كه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads