جست و جو مقالات

دسته بندی

جزوه اصول طراحی پایگاه داده ها – بهروز معصومی

مفهـوم پايگـاه داده هـا از نظـر مؤلفـين مخـتلف در بيان با... read more

Post

بررسی و مقایسه الگوریتمهای ساده بیزی و K-Mean(EM)

دراین مقاله سعی شده تا دو الگوریتم طبقه بندی از خانواده استدلال بیزی مورد […]

read more

Post

بررسی و مقایسه آلگوریتم های ساده بیزی و (K-Mean (EM

در این مقاله سعی شده است تا دو الگوریتم طبقه بندی از خانواده استدلال […]

read more

Post

بازیابی و دست یابی به تصویر اصلی از تصویر حاصل از پیام با استفاده از اطلاعات رنگ و بعد

در این مقال سعی میکنیم که روش جدیدی و کاربردی برای بازیابی و دست […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads