جست و جو مقالات

دسته بندی

استفاده از الگوریتم رمز Serpent براي رمز نگاري پایگاه داده هاي رابطه اي

اهمیت بانک هاي اطلاعاتی و کاربرد روزافزون آنها در توسعه... read more

Post

استفاده از الگوریتم رمز Serpentبراي رمزنگاري پایگاه داده هاي رابطه اي

اهمیت با هاي اطلاعاتی و کاربرد روزافزون آنها در توسعه سیستمهاي اطلاعاتی و نقش […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads