جست و جو مقالات

دسته بندی

تعيين وضعيت كليدهاي قدرت با استفاده از الگوريتم سلسله مراتبي فازي FAHP

عملكرد كليد قدرت تاثير مستقيمي بر قابليت اطمينان و كيفيت... read more

Post

تعيين محل عيب خطوط انتقال و توزيع برق به بصورت برخط و با استفاده از سيگنالهاي مخابراتي با طيف گسترده

موضوع پايش و پيش بيني خرابي ها در سيستمهاي پيچيدهاي كه امروزه بهكار گرفته […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads