جست و جو مقالات

دسته بندی

بهبود پايداري گذراي خطوط انتقال HVDC

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  - ارائه روش كنترلي مناسب... read more

Post

پايداري گذراي شبكه خراسان با استفاده از حذف ژنراتور مبتني بر سيستم عصبي-فازي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – پايداري گذراي شبكه خراسان با استفاده […]

read more

Post

جايابي بهينه محدودكننده جريان خطا

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – جايابي بهينه محدودكننده جريان خطا و […]

read more

Post

ارزيابي بهنگام امنيت ديناميكي سيست مهاي قدرت با استفاده از شبكه عصبي

در اين مقاله روش جديدي براي ارزيابي امنيت ديناميكي سيستمهاي قدرت ارائه گرديده است […]

read more

Post

بررسي تاثير محدود ساز ابررسانائي جريان خطا بر روي پايداري گذراي سيستم قدرت

استفاده از محدود سازهاي ابررسانائي جريان خطا مي تواند موجب كاهش سطح جريان اتصال […]

read more

Post

بررسي تاثير محدود ساز ابررسانائي جريان خطا بر روي پايداري گذراي سيستم قدرت

استفاده از محدود سازهاي ابررسانائي جريان خطا مي تواند موجب كاهش سطح جريان اتصال […]

read more

Post

افزايش پايداري گذراي شبكة قدرت چند ناحيهاي با استفاده از SMES

امروزه اغلب سيستمهـاي قـدرت بـه منظـور بهبـود عملكـرد ديناميكي شبكه و تعديل بار به […]

read more

Post

ارزيابی پايداري گذراي سيستم هاي قدرت به کمک شبيه سازی زمانی و روش BCU

در اين مقاله روش BCU جهت پایداری گذراي سيستم هاي قدرت به روش تابع […]

read more

Post

روشي نوين براي ارزيابي بهنگام حاشيه امنيت ديناميكي سيستم هاي قدرت بكمك ويژگي حساسيت شبكه عصبي تحليلگر امنيت

در اين مقاله روش جديدي مبتني بر كـاربرد شـبكه عـصبي براي ارزيابي حاشيه امنيت […]

read more

Post

تغيير آرايش شبكه انتقال به منظور كاهش سطح اتصال كوتاه

با بههم پيوستن و بزرگتر شدن سيستمهاي قدرت، مـشكلات آنها نيز بيشتر ميشود. از […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads