جست و جو مقالات

دسته بندی

بهبود پايداري در سيستم هاي قدرت جهت جلوگيري از blackout

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  - بهبود پايداري در سيستم... read more

Post

افزايش حاشيه امنيت پايداري ولتاژ و براساس آناليز حساسيت شبكه عصبي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – اصلاح الگوي بار به منظور افزايش […]

read more

Post

مديريت تراكم و بهبود پايداري ولتاژ سيستم قدرت با استفاده از TCSC

شبكه انتقال بعنوان بستر اصلي رقابت در بازار برق بـوده و در عــين حــال […]

read more

Post

تعيين پايداري ولتاژ و ATCايستا با روش نيوتن-رافسون- سايدل توسعه يافته و مقايسه آن با روش حداقل پسماند

پايداري ولتاژ پديدهاي است كه امروزه سـبب اصـلي نگرانـي شبكه هاي قدرت ميباشد و […]

read more

Post

مطالعات پايداري استاتيكي ولتاژ در شبكه برق منطقهاي خوزستان با هدف جبرانسازي توان راكتيو

و وظيفه اصلي يك سيستم قدرت به عنوان بزرگترين سيستم ديناميكي ساخته دست بشر، […]

read more

Post

مدل بهبود يافته حذف بار ولتاژي با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار

حذف بار ولتاژي يكي از مؤثرترين و آخرين ابزارهاي كنترلي براي مقابله با ناپايداري […]

read more

Post

تاثير جايابي همزمان انواع منابع توليد پراكنده و ادوات حفاظتي بر تلفات و قابليت اطمينان فيدري از سيستم توزيع افسريه تهران

در سالهاي اخير، تمايل دولتها براي استفاده از انواع منابع توليد پراكنده جهت جبران […]

read more

Post

بررسي شاخص هاي پايداري L و Z در برابر تغييرات بار اكتيو و راكتيو

با توجه به ازدياد مصرف در شبكه قدرت معمولا خطوط انتقال و نيروگاه ها […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads