جست و جو مقالات

دسته بندی

استفاده از تقويت كننده ها با THD براي تكنولوژي TruSound

سيستم جديد ارائه شده در اين مقاله از خرابي موج ( THD ) براي... read more

Post

استفاده از تقويت كننده ها با THDبالا براي تكنولوژي TruSound

سيستم جديد ارائه شده در اين مقاله از خرابي موج ( THD ) 1براي […]

read more

Post

تأثير تغيير مقاومت پايانه بر عملكرد كويل ركوفسكي

كويل ركوفسكي يكي از دقيقترين و مناسبتـرين تجهيـزات اندازهگيري جريان در صنعت برق بشمار […]

read more

Post

بهبود دقت اندازه گيري كويل ركوفسكي در فركانسهاي مختلف با تغيير مدار انتگرالگير

امروزه از كويلهاي ركوفسكي بعنوان يكي از بهترين تجهيزات اندازهگيري جريان در صنعت استفاده […]

read more

Post

اصلاح روش بهينه سازي چندعامله به منظور طراحي كنترل كننده بهبوديافته بار فركانس

خسارات ناشي از خطا و خرابي در تجهيزات مهم شبكه نظير كابلها فقط منحصر […]

read more

Post

بررسي علل سركابل زدگي در يك شبكه برق فشار متوسط و طراحي راهكارهاي اصلاحي براي رفع آن

خسارات ناشي از خطا و خرابي در تجهيزات مهم شبكه نظير كابلها فقط منحصر […]

read more

Post

بررسي خطاي CVTدر اندازه گيري هارمونيك هاي سوم و پنجم ولتاژ در پستهاي فشار قوي ايران و ارائه راهكار اصلاحي بهينه

امروزه ارزيابي كيفيت توان داراي اهميت خاصي در مديريت سيستمهاي الكتريكي است. يكي از […]

read more

Post

محاسبه ضريب تصحيح عملكرد رله هاي فركانسي در اولين گام حذف بار اضطراري شبكه

در اين مقاله ابتدا پاسخ فركانسي در يك شبكه قدرت و تاثير پارامترهاي مختلف […]

read more

Post

حذف بار تركيبي در سيستم هاي تجديد ساختار يافته با توجه به پيش بيني و روند تغييرات قيمت مزايد هاي بار

در اين مقاله يك روش حذف بار تركيبي ابداعي با توجه به قيود ولتاژ […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads