جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي سيستم زمين حفاظتي بهينه با در نظر گرفتن پارامترهاي مختلف موثر بر ايمني آن به كمك الگوريتم ژنتيك

در اين مقاله هدف، طراحي سيستم زمين بهينه از نظر اقتصادي... read more

Post

طراحي و بهبود سيستم زمين در آزمايشگاه فشار قوي جهاد دانشگاهي علم و صنعت

عملي جهتاين مقاله به بررسي طراحي و بهبود سيستم زمين در آزمايشگاه مركز مهندسي […]

read more

Post

تحليل ولتاژ گام و تماس مدلهاي مختلف سيستم زمين توربينهاي برق بادي به روش المانهاي محدود

نيروگاه هاي بادي، به عنوان يكي از منابع انرژي هاي نو، از اهميت خاصي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads