جست و جو مقالات

دسته بندی

Post

شبيه سازي و مقايسه توزيع اوليه ولتاژ ضربه بين سيم پيچي بشقابي ساده ، سيم پيچي بشقابي تمام شيلد و سيم پيچي درهم در ترانسفورماتورهاي قدرت

برخـــورد صـــاعقه بـــه ســـيم پـــيچ هـــاي فـــشارقوي در ترانسفورماتورهاي قدرت سبب ايجاد تنشي اضافي […]

read more

Post

استفاده از محافظ الكترواستاتيكي بجاي درهم كردن سيم پيچ ها جهت افزايش خازن سري سيم پيچها در ترانسفورماتورهاي قدرت

برخورد صاعقه به سيم پيچ هاي فشارقوي در ترانسفورماتورهاي قدرت سبب ايجاد تنش ضربه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads