جست و جو مقالات

دسته بندی

شبيه سازي و مقايسه اضافه ولتاژهاي ناشي از پديده كليدزني به كمك مدلهاي گوناگون برق گير اكسيد روي

در اين مقاله دقت مدلهاي گذراي برق گير به منظور شبيه سازي... read more

Post

شبيه سازي اضافه ولتاژ ناشي از قوس بازگشتي با مدلهاي گوناگون برق گير اكسيد روي

در اين مقاله دقت مدلهاي مختلف بـرق گيـر بـه منظـور شـبيه سازي پديده قوس […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads