جست و جو مقالات

دسته بندی

مدهاي الكترومكانيكي در حالت كار نرمال سيستم قدرت

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - تخمين مدهاي الكترومكانيكي... read more

Post

مكانيابي بهينه واحدهاي اندازهگيري فازور با حفظ رويت پذيري در شرايط N-1دستگاههاي اندازه گيري

مكانيابي بهينه واحدهاي اندازهگيري فازور ) (PMUبا هـدف كاهش تعداد مورد نياز از اين […]

read more

Post

تخمين بهينه محل خطا در خطوط انتقال نيرو با استفاده از اطلاعات واحدهاي اندازهگيري فازور

تخمين دقيق محل خطا در خطوط انتقال ، از جمله موارد ضروري براي عملكرد […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads