جست و جو مقالات

دسته بندی

آشنائي با پروتكل مخابراتي مودم راديوئي طيف گسترده

گسترش روزافزون سرويسهاي مخابراتي مختلف و همچنين محدوديتهاي... read more

Post

طراحي کد شبه تصادفي و همزمان کنندة مناسب آن جهت افزايش امنيت مخابراتي در سيستمهاي طيف گستردة DS

در اين مقاله دو ساختار مختلف از کدها با ويژگي پريود بسيار بزرگ و […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads