جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي عملكرد دو الگوريتم ژنتيك GA و اجتماع ذرات PSOدر مساله “كاهش تلفات با خازن گذاري بهينه در سيستم هاي توزيع”

امـروزه روشـهاي هوشـمند كاربردهـاي گـسترده اي در حـل مسايل... read more

Post

چرخش منافع شركت هاي توزيع از ظرفيت سازي به بهينه سازي و كاهش تلفات پساز ورود به بازاربرق

با اجراي قانون استقلال شركتهاي توزيـع از آبـان 1386 و الزام ورود اين شركتهـا […]

read more

Post

تعيين اندازه بهينه منابع تغذيه خودرو هايبريد پيل سوختي متصل به شبكه

كردن هزينه ثااين مقاله به معرفي يك روش بهينهسازي براي يك خودرو هايبربد پيل […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 82 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads