جست و جو مقالات

دسته بندی

تعيين وتخصيص هزينه توان راکتيو با استفاده از روش رديابي تعميم يافته

روش های مرسوم تعيين و تخصيصهزينه توان راکتيو بر پايه ضريب... read more

Post

ارائه روش براي درنظرگرفتن پشتيباني توان راكتيو توليدي ژنراتورها بعنوان سرويس جانبي انتقال

فراهمسازي پشتيباني توان راكتيو مساله مهمي است كه تاثير زيادي بر بهرهبرداري و امنيت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads