جست و جو مقالات

دسته بندی

تعيين اثر منابع توليد پراكنده بر هزينه خاموشي مشتركين

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  - تعيين اثر منابع توليد... read more

Post

حذف بار بهينه فركانسي با در نظر گرفتن پايداري ولتاژ و هزينه خاموشي

در اين مقاله يك طرح حفاظت شبكه اي جهت انجام حذف بار بهينه تطبيقي […]

read more

Post

محاسبه هزينه خاموشي صنايع فلزات اساسي، صنايع غذائي و صنايع شيميايي با استفاده از مدل همگرايي يكنواخت يوهانسون در ايران

رشد بيرويه مصرف برق در سالهاي اخيـر در سـاعات اوج بار بهگونهاي بوده اسـت […]

read more

Post

ارائه يك مدل فازي جهت محاسبه هزينه خاموشي مشتركين

يكي از مسائل و مشكلاتي كه صنعت برق در آينده هر چه بيشتر با […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads