جست و جو مقالات

دسته بندی

سونار ها و شناسايي در دريا

در اين مقاله سعی شده است که موضوع شناسايي در دريا به و اهميت... read more

Post

الگوي تدوين راهبرد فناوري در صنعت برق ايران

در اين مقاله باتوجه به قابليتهاي ويژه روش برنامهريزي راهبردي سلسلهمراتبي، بهمنظور تدوين راهبرد […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads