جست و جو مقالات

دسته بندی

مبدل واسط يك واحد توليد پراكنده در حالت كاري

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  - كنترل مبدل واسط يك... read more

Post

روشهاي جمع آثار و منطق فازي براي تعيين سهم شبكه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارائه روشي مبتني بر رو شهاي […]

read more

Post

كنترل فيلتر اكتيو جهت بهبود شاخص هاي كيفيت توان

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارائه روشي جديد به منظور كنترل […]

read more

Post

طراحي و كنترل جبران كننده اكتيو موازي سه فاز با استفاده از روش كنترل مد لغزشي و فيدبك انرژي

وجود بارهاي غيرخطي و عدم تعادل در شبكه سه فاز, باعث ايجاد هارمونيكها و […]

read more

Post

بهبود ويژگيهاي جبرانسازي فيلترهاي پسيو با استفاده از فيلترهاي اكتيو در سيستمهاي قدرت

يكي از روشهاي بهبود كيفيت توان و حذف هارمونيكهاي سيستمهاي قدرت استفاده همزمان از […]

read more

Post

بررسي تاثيرات محل نصب فيلترهاي اكتيو موازي در سيستم هاي قدرت بر ويژگي هاي جبرانسازي و پايداري شبكه

استفاده از فيلترهاي اكتيو موازي يكي از روش هاي موثر جبرانسازي توان راكتيو و […]

read more

Post

استفاده از شبكه عصبي در كنترل توان راكتيو TCR و TSC به منظور كاهش هارمونيك

يكي از مهمترين پارامترهاي جبران كننده هاي توان راكتيو، توليد حداقل هارمونيك مي باشد […]

read more

Post

شناسايي جريان مرجع APF با استفاده از ANF

استفاده از بارهاي غير خطي مانند داريو موتورها و همچنين كوره هاي قوس الكتريك […]

read more

Post

طراحي فيلترهاي هارمونيكي بر اساس تصحيح ضريب قدرت براي مبدل هاي HVDC

اين مقاله روشي را براي طراحي فيلترهاي هارمونيكي پسيو ارائه مي كند تا علاوه […]

read more

Post

بررسي اثرات ساختارهاي مختلف تغذيه قطارهاي برقي شهري و برون شهري بر كيفيت برق شبكه هاي تغذيه كننده آن و ارائه راهكارهاي آن

با افزايش روزافزون كاربردهاي قطارهاي برقي، انواع مختلف سيستمهاي توزيع انرژي الكتريكي در جهان […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads