جست و جو مقالات

دسته بندی

توزيع اقتصادي زيست محيطي بار با در نظر گرفتن ريسك ناشي از حضور نيروگاه بادي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - توزيع اقتصادي زيست... read more

Post

پخش بار احتمالاتي سيستم قدرت در حضور نيروگاه بادي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – پخش بار احتمالاتي سيستم قدرت در […]

read more

Post

ساخت جبران كننده توان راكتيو استاتيك پست لوشان

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – طراحي و ساخت جبران كننده توان […]

read more

Post

كنترل و توزيع توان راكتيو بين ژنراتورهاي القايي با تغذيه دوگانه در يك نيروگاه بادي، به روش فازي-عصبي

در ايـن مقالـه مسـاله كنـترل و توزيع توان راكتيو در نيروگاه بـادي بيـن ژنـراتورهاي […]

read more

Post

تاثير UPFC بر ديناميك و پايداري يك نيروگاه بادي متصل به شبكه توزيع

انرژي باد براي توليد برق در جهان نسبت به ديگر منابع توليد انرژي الكتريكي […]

read more

Post

بهبود پايداري گذرا در نيروگاههاي بادي سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزي

امروزه در مدار نگهداشتن نيروگاههاي بادي در هنگام وقوع اغتشاشات شبكه از اهميت خاصي […]

read more

Post

ارزيابي قابليت اطمينان نيروگاه هاي بادي منجيل و نيشابور

قابليت اطمينانين مقاله موضوع مهم قابليت اطمينان در نيروگاه هاي بـادي را ارائه مي […]

read more

Post

تسويه بازار انرژي با در نظر گرفتن عدم قطعيت نيروگاه بادي و بررسي نفوذ واحد هاي بادي در شبكه از ديد بازار برق

استفاده از انرژي بادي سبب كاهش آلودگي هوا و co2مي شود، اما واحد هاي […]

read more

Post

مقايسه عملكرد كنترل كننده توان راكتيو ژنراتور بادي و جبران ساز استاتيك توان راكتيو براي خطاي شبكه

یكي از تفاوتهاي مهم و پايه اي نيروگاههاي بادي با نيروگاههاي متعارف، در كنترل […]

read more

Post

بررسي و شبيه سازي روشهاي پيشنهادي بهبود پايداري ديناميكي نيروگاه هاي بادي سرعت ثابت با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC

اخيرا موضوع پايدار نگهداشتن نيروگاههاي بادي در هنگام ايجاد اختلال در شبكه از اهميت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads