جست و جو مقالات

دسته بندی

امنيت داده ارسالي در خطوط قدرت و بررسي تكنيكهاي مالتي پلكسينگ امن در اين خطوط

در اين مقاله به بررسي تكنيكهاي انتقال امـن ديتـا در خطـوط... read more

Post

بررسي و مدل سازي نويز كرونا در كانال PLC

اري خط فشار قوي است،خطوط فشار قوي همواره به عنوان محيط انتقال مخابراتي مورد […]

read more

Post

طراحی فيلترهای تطبيقی جهت حذف نويز و آناليز سيگنال ECG قلب با Matlab

در اين مقاله بخشی از سيگنالهای حاصل از قلب انسـان مـورد آنـاليز قـرار گرفته […]

read more

Post

شرح آزمون هاي سازگاري الكترومغناطيسي واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر و نتايج آن ها

هدف از اين مقاله شرح آزمون هاي سازگاري الكترومغناطيسي واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads