جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي كويل سلونوئيدي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي با استفاده از الگوريتمهاي بازگشتي

اين مقاله مدل فشرده كويل ابررساناي ذخيره ساز انرژيم مغناطيسي... read more

Post

شبيه سازي، آناليز خطا و بهينه سازي عملكرد فيلتر كالمن يك نوع رادار ردياب

كي از كاربردهاي مهم فيلتر كالمن، استفاده از آن در سيستم هاي راداري، به […]

read more

Post

طراحي مفهومي كويل سيستم SMESاز نوع اينورتر منبع جريان با استفاده از فيلتر كالمن

اين مقاله مدل فشرده كويل ابررساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي ، (SMES) 1را ارائه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads