جست و جو مقالات

دسته بندی

بهبود پايداري گذرا توسط UPFCبه كمك روش كنترلي مبتني بر الگوريتم تكامل تفاضلي و شبكه هاي عصبي مصنوعي

تجهيزات سيستم قدرت، در برخي شرايط اضطراري، دور از نقطه كار... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads