جست و جو مقالات

دسته بندی

سیستم بازشناسی ارقام دستنویس فارسی بر اساس الگوریتم آموزش فعال و شبکه های عصبی

در مسایل یادگیریِ واقعی، بدستآوردن نمونههای برچسبدار برای... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 61 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 22 downloads