جست و جو مقالات

دسته بندی

دسته بندي اسناد فارسي با استفاده از الگوريتم KNN

در چند سال اخير الگوريتمهاي زيادي براي مسأله دسته بندي اسناد،... read more

Post

دسته بندي اسناد فارسي با استفاده از الگوريتمKNN

در چند سال اخيرالگوريتمهاي زيادي براي مسأله دسته بندي اسناد، پيشنهاد شده است. اغلب […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads