جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي بهينه سيستم زمين پستهاي انتقال نيرو با استفاده ازالگوريتم ژنتيك

طراحي سيستم زمـين پسـتهاي انتقـال نيـرو يكـي از مسـائل... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 74 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 26 downloads