جست و جو مقالات

دسته بندی

مقايسه آناليز فنی اقتصادي سيستمهاي انرژي مستقل از شبكه در سايت طالقان و بررسي آنها با استفاده از نرم افزار شبيه ساز HOMER

توجه به نيـاز روزافـزون جهـان بـه انـرژي و همچنـين محدود... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads