جست و جو مقالات

دسته بندی

طبقه بندي پديده فرورزونانس توسط شبكه عصبي كوانتيزه كننده برداري و بر اساس ويژگيهاي استخراج شده توسط تبديل موجك

يكي از عوامل سوختن و خرابي ترانسفورماتورها در سيستم هاي... read more

Post

بررسي كمي عوامل مؤثر بر امپدانس توالي صفر كابلهاي زميني در يك مجتمع صنعتي

مقدار امپدانس توالي صفر و نسبت امپدانس توالي صفر به امپدانس توالي مثبت كابل […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 82 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads